;
Close

Скала на Аарон Бек за оценка на степента на депресия

Ако имате съмнения за депресия, може да използвате скалата за самооценка, за да придобиете представа за степента на състоянието. Моля, обърнете внимание, че тестът е само за лична ориентация и не замества консултацията със специалист по въпроса.


Моля, прочете и отговорете на въпросите бързо, без да се задълбочавате излишно в размисъл кой отговор да изберете. Вдясно е броят точки, който носи всеки отговор. В края на теста сумирайте общия брой точки и го сравнете с посочените резултати.

 

1.

Не се чувствам тъжен/на - 0 т.

Чувствам се тъжен/на - 1 т.

Чувствам се тъжен през цялото време и не мога да се отърся от това - 2 т.

Толкова съм тъжен, че не мога да го понеса - 3 т.

 

2.

Не се чувствам особено притеснен/а за бъдещето - 0 т.

Чувствам се притеснен за бъдещето - 1 т.

Нямам какво да очаквам в бъдеще - 2т.

Имам чувството, че бъдещето е безнадеждно и това не може да се промени - 3

 

3.

Не се чувствам като провал – 0 т.

Чувствам се като провал повече от средностатистическия човек – 1 т.

Като гледам назад в живота си виждам много провали – 2 т.

Като човек се чувствам като пълен провал – 3 т.

 

4.

Нещата ми доставят същото удоволствие, както преди – 0 т.

Не харесвам нещата, както преди – 1 т.

Вече нищо не ме радва – 2 т.

Всичко ми е напълно безразлично – 3 т.

 

5.

Не се чувствам особено виновен/а – 0 т.

От време на време се чувствам виновен/а – 1 т.

Чувствам се виновен/а през повечето време – 2 т.

Чувствам се виновен/а през цялото време – 3 т.

 

6.

Не се чувствам наказан/а – 0 т.

Чувствам, че мога да бъда наказан/а  - 1 т.

Очаквам да бъда наказан/а – 2 т.

Усещам, че ме наказват – 3 т.

 

7.

Не съм разочарован/а от себе си – 0 т.

Разочарован/а съм от себе си – 1 т.

Отвратен/а съм от себе си – 2 т.

Мразя се – 3 т.

 

8.

Не се чувствам по-лош/а от другите – 0 т.

Критикувам се за слабостите и грешките си – 1 т.

Непрекъснато се обвинявам за грешките си – 2 т.

Обвинявам се за всичко лошо, което се случва – 3 т.

 

9.

Не ми минава през ум да се самоубия – 0 т.

Минават ми мисли за самоубийство, но не им обръщам внимание – 1 т.

Бих искал/а да се самоубия – 2 т.

Бих се самоубил/а, ако имах възможност – 3 т.

 

10.

Не плача повече от обикновено – 0 т.

Плача повече от обикновено – 1 т.

Плача през цялото време – 2 т.

Преди можех да плача преди, но сега не мога, дори и да искам – 3 т.

 

11.

Не се чувствам по-раздразнителен/на, отколкото преди – 0 т.

По-раздразнителен/на съм от обикновено – 1 т.

Доста раздразнителен/на съм през повечето време – 2 т.

Раздразнителен/на съм през цялото време – 3 т.

 

12.

Не съм загубил/а интереса си към хората – 0 т.

Интересувам се по-малко от хората от преди – 1 т.

Загубил/а съм интерес към другите хора – 2 т.

Напълно съм загубил/а интерес към другите хора – 3 т.

 

13.

Вземам решения толкова добре, колкото и преди – 0 т.

Отлагам вземането на решения повече от преди – 1 т.

Имам значителен проблем при вземането на решения от преди – 2 т.

Изобщо не мога да вземам решения – 3 т.

 

14.

Не смятам, че изглеждам по-лошо от преди – 0 т.

Притеснявам се, че изглеждам стар/а или непривлекателен/на – 1 т.

Чувствам, че има постоянна промяна във външния ми вид,

която ме прави непривлекателен/на – 2 т.

Вярвам, че съм грозен/на – 3 т.

 

15.

Работя толкова добре, колкото и преди – 0 т.

Изисква ми допълнително усилия да започна да правя нещо – 1 т.

Трябва да се насиля значително, за да направя нещо – 2 т.

Не мога да свърша никаква работа – 3 т.

 

16.

Спя добре, както обикновено – 0 т.

Не спя толкова добре, колкото преди – 1 т.

Будя се 1-2 часа по-рано от обикновено и трудно заспивам отново – 2 т.

Будя се няколко часа по-рано от преди и не мога да заспя отново – 3 т.

 

17.

Не се изморявам повече от обикновено – 0 т.

Изморявам се по-лесно от преди – 1 т.

Изморявам се почти от всичко – 2 т.

Прекалено изморен/а съм да правя нещо – 3 т.

 

18.

Апетитът ми е нормален – 0 т.

Апетитът ми не е толкова добър, както преди – 1 т.

Апетитът ми е много по-лош от преди – 2 т.

Нямам никакъв апетит – 3 т.

 

19.

Не съм отслабнал/а изобщо – 0 т.

Отслабнал/а съм с повече от 2 килограма – 1 т.

Отслабнал/а съм с повече от 5 килограма – 2 т.

Отслабнал/а съм с повече от 8 килограма – 3 т.

 

20.

Не се тревожа повече за здравето си от обикновено – 0 т.

Притеснявам се за физически проблеми като болка, раздразнен стомах или запек – 1 т.

Силно се притеснявам от физически проблеми и е трудно да мисля за нещо друго – 2 т.

Силно се притеснявам от физически проблеми и не мога да мисля за нищо друго – 3 т.

 

21.

Не съм забелязал/а съществени промени в желанието си за секс – 0 т.

По-малко се интересувам от секса от преди – 1 т.

Почти нямам интерес към секса – 2 т.

Напълно съм загубил/а интерес към секса – 3 т.

 

Сега сумирайте общия брой точки и определете в коя категория попадате.

1-10 точки – Норма

11-16 точки – Лека депресия

17-20 точки – Лека към умерена депресия

21-30 точки – Умерена към тежка депресия

Над 31 точки – Тежка депресия

 

Ако попадате в последните две категории, задължително потърсете квалифицирана помощ. Депресията е тежко, но преодолимо състояние! 

 

Гергана Радович, холистичен терапевт

 

Източници: 

 Boston Medical Center

Международна класификация на болестите (МКБ) 

 

 

Вижте повече по темата:

Симптоми на депресията

Първи стъпки за излизане от депресията